2006-12-19

Hillary täcker vänsterflanken

Ett allt större problem för Hillary Clinton har varit hennes ja-röst när senaten röstade för att ge Bush okej för en eventuell invasion av Irak. Att hon stått fast vid rösten har gett henne trovärdighet i hennes ompositionering mot mitten men det har också gjort henne svagare till vänster i partiet. Nu när Irakkriget blir allt mindre populärt även hos mittenväljare så är det ingen tillgång längre att ha röstat så.

I NBC:s Today show så säger hon nu för första gången att hon inte skulle ha röstat ja om hon vetat vad hon idag vet.

Jag tror det är en nödvändig ompositionering för henne, dels för att möta hotet från Barack Obama som hela tiden varit motståndare till kriget och dels för att det rent allmänt är en black om foten för henne hos väljarna.

Inga kommentarer: