2006-11-05

Underhållande Meet the Press

Dagens gäster i Meet the Press är de fyra ordförandena i respektive partis kampanjkommittèr till senaten och representanthuset. Det är ganska underhållande att lyssna på dem, de tar varje chans som finns att lyfta fram sina egna kandidater och de åsikter de har som funkar hos väljarna i deras distrikt, och motsatt om motståndarna.

Demokraterna gör dessutom allt för att lyfta upp valet på nationell nivå och göra det till en omröstning om Bush och Irakkriget, medan republikanerna betonar att "all politics is local". Senator Elizabeth Dole (rep) är ruggigt effektiv.

Inga kommentarer: