2006-11-05

Tester i svag ledning i Montana

Jon Tester utmanar sittande republikanen Conrad Burns i Montana är ett av de senatsrace som demokraterna måste vinna för att få majoritet i senaten. Men Testers ledning är liten, två procentenhet i senaste undersökningen.

Inga kommentarer: