2006-11-05

Tennessee i spel, eller?

På senare tid har Bob Corker (rep) dragit ifrån utmanaren Harold Ford (dem) i undersökningarna och en ny undersökning säger att ledningen är 12 procentenheter, medan en annan, lite nyare, bara ger Corker en ledning på fyra procentenheter.

Inga kommentarer: