2006-11-07

Miljardval - i dollar

De senaste två åren har kandidaterna till kongressen dragit in 1,14 miljarder dollar i fundraising och då är inte sista veckans fundraising inräknad. Det är en ökning med 30 procent mot valet 2004. Kandidaterna till senaten står för 458 av miljonerna och kandidaterna till representanthuset för 679 miljoner.

Inga kommentarer: