2006-11-08

Mera Ingerö om USA-valet

Johan Ingerö skriver för NMI om den svenska rapporteringen från valet i USA. Jag tycker dock att lyfter upp ekonomin lite väl mycket och negligerar Irak och skandaler. Alla dessa tre (och andra områden) var viktiga. Det är helt riktigt att det inte bara handlade om Irak, inte bara om skandaler och inte bara om dessa två tillsammans. Det är flera områden som republikanska väljare varit missnöjda med och dessa har samverkat - samtidigt som demokraterna har haft kandidater som stått nära mitten och kunnat ta tillvara på detta missnöje.

Inga kommentarer: