2006-10-15

Webb närmar sig Allen

James Webb har knappat in på George Allen i de senaste två undersökningarna, hos Rasmussen leder Allen med tre procentenheter och hos Washington Post med två.

I Posts undersökning frågar man också väljarna vilka frågor som är viktigast när röstar. Irak toppar med 41 procent före terrorism 36 procent och etik hos beslutsfattare 33 procent. Webb som varit mot Irakkriget innan det ens inleddes ligger bra till hos de väljare som sätter Irak först, 51 procent av dessa skulle rösta på honom mot 45 procent för Allen. Men på terroristfronten har Allen starkt stöd, 62 procent av dessa väljare stödjer honom mot 33 procent för Webb. Av de som sätter etik hos beslutsfattare först stödjer 49 procent Webb och 45 procent Allen.

Frågan som Webbs kampanj måste ta ställning till är om de ska fortsätta fokusera hårt på Irak, och satsa på etik hos beslutsfattare där de är i ledningen, eller försöka komma åt Allen genom att fokusera på terrorism. Kan de öka stödet hos den sistnämnda väljargruppen utan att tappa hos de andra två är racet deras.

Inga kommentarer: