2006-10-30

Inga vänstervindar i USA

Dick Erixon hänvisar till en undersökning från CNN och påpekar något mycket viktigt när det kommer till att förstå valutgången i USA, och USA rent allmänt:

"De som tror att det blåser vänstervindar i USA bara därför att republikanerna ligger illa till måste tänka om."

Och CNN skriver:
"'Ett kvarts århundrade efter Ronald Reagans revolution och ett dussin år efter det att republikanerna tog kontroll över kongressen visar en ny opinionsmätning för CNN att de flesta amerikaner fortfarande håller med om den grungläggande konservativa uppfattningen, som Reagan förmedlade i uttrycket, 'staten är inte svaret på våra problem - staten är problemet'."

Exakt. Republikanerna har problem i detta val och kommer att gå bakåt, men inte på grund av att folket har börjat dela demokraternas värderingar, utan för att de är missnöjda med att republikanerna inte följer sina. Bush har exempelvis inte stramat åt budgeten och jobbat för en mindre stat, som många republikanska väljare vill. Så republikanernas stora problem är inte att de tappar väljare till demokraterna, det är att republikanska väljare inte kommer gå och rösta.

Ska demokraterna vinna långsiktiga framgångar måste de få väljarna att ändra värderingar, eller själva göra det.

Inga kommentarer: