2006-09-28

Osäkert i Virginia

En ny opinionsundersökning visar visserligen att George Allen har ökat sin ledning mot utmanaren Jim Webb med en procentenhet sedan förra undersökningen från samma företag. Men samtidigt som undersökningen pågick så drabbades Allen av nya anklagelser om rasism från tidigare lagkamrater i hans fotbollslag. Allen dementerade kraftigt anklagelserna och fick också stöd av andra lagkamrater, men undersökningen visar mycket varierande resultat från de tre undersökningsdagarna. Vi får helt enkelt vänta in fler undersökningar.

Allen har tidigare i kampanjen råkat ut för en liknande incident när han kallade en mörkhyad man för macaca vid ett kampanjtillfälle. Macaca kan tolkas rasistiskt vilket så klart Allens motståndare gjorde. Allens förklaring varför han sa så känns inte helt trovärdig, han menar att det var ett ord han just då hittade på. Döm själva.

Inga kommentarer: