2006-08-15

Stanna i Irak

Med tanke på det enorma hot som islamisterna utgör så är det lätt att inse vikten av att stanna i Irak och se till att landet vinner över terroristerna som gör allt de kan för att rensa ut den andra sidan. Att sprida demokrati i arabvärlden är det viktigaste och bästa motmedlet mot islamisterna och ett demokratiskt fungerande arabland som Irak skulle göra mycket för den utvecklingen.

Det skulle vara moraliskt riktigt att stanna i Irak ändå, men än mer nödvändigt när man tänker vilken skjuts det skulle ge islamisterna om USA och de övriga drog sig ur.

1 kommentar:

rgr sa...

Bilden jag får av Irak är ett land som inte längre domineras av terrorism av utländska element men mer av sekteriskt våld från både sunnis och shia. Jag håller i princip med att det vore bra om styrkorna inte ska dras tillbaks i förtid när den irakiska ledningen inte vill det.

Men trycket i USA för att dra hem trupperna blir hela tiden starkare och starkare och nu är i stort sätt hela demokratiska partiet för att snabbt dra hem trupperna. Ju större kritik mot Bush i den frågan desto bättre verkar det som oberoende vad konsekvenserna av politiken med tillbakadragande av trupper blir. Och även diverse republikaner tycker det är dags för nerdragningar och avviker från Bushlinjen. Redan i valet i november blir det en viss press på att dra tillbaks fler trupper men republikanerna kan svara med att demokraterna själva röstade för Irakinvasionen. Om demokraterna tar över speciellt senaten (jag vet inte hur troligt det är dock) lär pressen blir större och framför allt vid valet 08. Men förhoppningsvis ser situationen helt annorlunda ut då.