2006-08-15

Stanna i Irak

Med tanke på det enorma hot som islamisterna utgör så är det lätt att inse vikten av att stanna i Irak och se till att landet vinner över terroristerna som gör allt de kan för att rensa ut den andra sidan. Att sprida demokrati i arabvärlden är det viktigaste och bästa motmedlet mot islamisterna och ett demokratiskt fungerande arabland som Irak skulle göra mycket för den utvecklingen.

Det skulle vara moraliskt riktigt att stanna i Irak ändå, men än mer nödvändigt när man tänker vilken skjuts det skulle ge islamisterna om USA och de övriga drog sig ur.

Inga kommentarer: