2006-07-03

Så sant som det är sagt

Vilken härlig hemkomst det var idag när både Neo och The Economist låg på dörrmatten. I Neo finns förutom en bra intervju med Mario Vargas Llosa också en intervju med den inflytelserika journalisten Thomas Friedman. Han ger bland annat en annan vinkling på varför vi borde göra oss av med oljeberoendet än det vanliga miljöargumentet. En annan energipolitik kan bryta "petrostaternas" starka ställning i världen:

"När oljeprister ligger på 60 dollar per fat kan Venezuelas president Hugo Chaves be Tony Blair dra åt helvete, kan Irans Mahmoud Ahmadinejad hota och håna USA och Israel, kan Nigerias president Olusegen Obasanjo ogenererat muta oppositionen och kväsa kritiker och då kan Vladimir Putin gradvis införa sovjetstatens repressiva tvångsmedel mot oliktänkande."

Nej, nu ska jag dra mig tillbaka för dagen med Thomas Friedmans senaste bok "The World is Flat".

Inga kommentarer: