2006-07-28

Proportionerligt?

Charles Krauthammer säger det som ofta bättre än de flesta andra:

"What other country, when attacked in an unprovoked aggression across a recognized international frontier, is then put on a countdown clock by the world, given a limited time window in which to fight back, regardless of whether it has restored its own security?"

"Britain was never invaded by Germany in World War II. Did it respond to the blitz and V-1 and V-2 rockets with "proportionate" aerial bombardment of Germany? Of course not. Churchill orchestrated the greatest land invasion in history that flattened and utterly destroyed Germany, killing untold innocent German women and children in the process."

En fruktansvärt bra kolumn som är ett måste, jag ska bara citera en sak till:

"...in the bitter fight against Hezbollah in south Lebanon, it has repeatedly dropped leaflets, issued warnings, sent messages by radio and even phone text to Lebanese villagers to evacuate so that they would not be harmed."

Exakt. Hizbollah hade byggt upp och fortsatte att bygga upp en så stor arsenal av vapen att det började bli ett stort strategiskt hot för Israel. Och även om det inte vore ett sånt stort hot, rent militärt, så innebär raketer i händerna på terrorister dödade civila. Ska man då för en dödad israel döda en terrorist? Är det proportioneligt? Eller kan någon tala om för mig vad som är.

Det finns ett bra avsnitt av Vita huset, ett av de första, där president Bartlett reagerar på ett nedsjutet amerikanskt civilflygplan med flera döda, genom att vilja slå tillbaka med full kraft mot landet som gjorde det. Men efter hårt motstånd från sina rådgivare ändrade sig han tillslut och slog tillbaka proportionerligt.

Inga kommentarer: