2006-07-19

The only exit strategy

Charles Krauthammer skriver som vanligt klart och tydligt vad han ser som den enda möjliga exit strategy i konflikten mellan Israel och Hizbollah.

Världen är enade i sitt fördömande av Hizbollah (även om det knappt märkts i svenska medier) dels genom resolution 1559 från 2004 där man kräver att Hizbollah avväpnas och låter Libanons armé återfå kontrollen över södra Libanon. Man har där bildat en stat i stat. Men mer uppseendeväckande är att de 22 arabnationerna enat uttalade sig mot Hizbollah och gav dem skulden för att ha provocerat fram den nuvarande utvecklingen. Som Krauthammer skriver så är det något unikt att andra arabländer kritiserar någon som för tillfället är i konflikt med Israel.
När G8-länderna möttes nyligen så var även Ryssland med på uttalandet där Hizbollah kritiserades eftersom deras ständiga raider över gränsen in i Israel är så tydliga att kritiken inte kan hållas tillbaka.

Det enda möjliga slutet, eller det bästa möjliga slutet, enligt Krauthammer är att Israel avväpnar Hizbollah, kör bort dom från södra Libanon och sedan återlämnar området till Libanon. Han menar också att Israel är de enda som kan göra det, för libaneserna själva är för svaga, européerna invaderar aldrig och USA har för dåliga minnena av deras inblandning där för 20 år sedan. Så alltså är det bara Israel kvar som kan göra något.

Risken är att det blir någon slags vapenvila innan Israel hunnit med att avväpna Hizbollah, och krutdurken blir kvar. Eller helt enkelt att premiärminister Ehud Olmert inte har kraft nog att fortsätta.

Jag tror att Krauthammer har helt rätt. Hizbollah måste avväpnas och förgöras. Finns dom kvar finns problemet kvar. Försvinner dom kan staten Libanon ta viktiga steg mot att bli en demokrati och Syriens och Irans makt i området försvagas. Tänk om någon mer än Israel kunde göra något.

UPPDATERING:
Naturligtvis kunde det vara bra med en FN-styrka på plats i södra Libanon, efter att Hizbollah avväpnats så det inte behöver bli snack om israelisk ockupation bara för att man är kvar och krigar mot Hizbollah.

4 kommentarer:

Ola J Hedin sa...

Jag är långt ifrån påläst på området, men jag tror mig ändå ha förstått att Hizbollahs roll i Libanon har mer än en sida. Den stora sociala betydelsen framhålls ofta, där deras skolväsende och sjukvård är särskilt framträdande. Kanske gäller inte detta för Libanon, men om det skulle vara fallet måste Israel också kunna komplettera den militära delen av "aktion avskaffa Hizbollah" med en social apparat som fyller Hizbollahs plats i det civila samhället. Annars tror jag risken är stor att Hizbollah kommer återuppstå och med större folkligt stöd än förut.

Mathias Sundin sa...

Ja det stämmer att de även har sånt, men det är statens Libanons uppgift att sköta, inte Hizbollahs. Om man låter Libanon utveckla sig mot demokrati så kommer sjukvård, utbildning osv också. Sen kan det vara statligt eller privat.

Ola J Hedin sa...

"Om man låter Libanon utveckla sig mot demokrati så kommer sjukvård, utbildning osv också."

Jo, det tror jag också. Frågan är väl om det kommer tillräckligt fort, dvs om Libanon har kapacitet att upprätthålla en acceptabel grundnivå någorlunda direkt efter att Hizbollahs verksamhet har avbrutits.

Det räcker inte att säga "Hizbollah ska inte hålla på med sånt, det ska staten" och sen sätta sig och vänta. En FN-insats, ett stöd från USA eller en israelisk aktion måste också ta med uppbyggnadsarbetet i beräkningarna, annars kan de lika gärna strunta i hela projektet.

Mathias Sundin sa...

Agree.