2006-07-22

Norell med en viktig pusselbit

Magnus Norell förklarar i Ekot en av de viktiga pusselbitarna i att förstå den nuvarande konflikten i Mellanöstern där Israel angriper mål i södra Libanon. När ockupationen upphörde år 2000 gavs ett löfte från europeiska länder att stödja Libanons regering att avväpna Hizbollah, och resultatet av det sveket ser vi idag.

Norell beskriver samtal som fördes år 2000:
Israel frågade vilka garantier det fanns och fick svaret att det finns inga garantier att Hizbollah avväpnas. Då tar vi en chans, svarade Israel och lämnade området.

Anledningen att Israel ockuperade området var just att Hizbollah inte skulle kunna angripa mål inne i Israel, ockupationen skapade en buffertzon. Om EU och andra länder avväpnat Hizbollah då hade vi haft ett helt annat läge idag, men som vanligt gillar vi européer numera mest att ha väldigt många åsikter, men inte göra något i praktiken.

Inga kommentarer: