2006-05-09

FNs MR-råd

Dick Erixon följer valet av länder till FNs nya råd för mänskliga rättigheter på ett föredömligt sätt.

Inga kommentarer: