2006-02-11

Vad har demokraterna för idéer?

Bill Frist, majoritetsledare i senaten, adderade en angreppspunkt som republikanerna ska använda mot demokraterna: de saknar idéer.

Det är en mycket bra angreppspunkt eftersom jag tror att i folks ögon så stämmer det. Republikanerna har varit tydliga och glasklara i vad deras idéer är: liten stat (även om det är nedtonat nu), sänk skatterna, satsa på försvaret och tydliga i moraliska värderingar. Vad är demokraternas motsvarande?

Den frågan ställer sig fabriksarbetaren Bonnie Laurie och menar: “Just give me six or seven strong points that catch people's eye.” Ordföranden för demokraternas kampanjkommittee John Lapp håller och säger att demokraterna har mundiarre medan republikanerna sammanfattar sina idéer i korta one-liners.

Jag tror detta sammanfattar republikernas stora framgångar. En del börjar dock tycka att de nu glidit iväg lite för långt från grundidéerna, som lätt sker under ett långt regeringsinnehav. Valet av ny majoritetsledare i kongressen var som jag skrivit tidigare ett litet steg tillbaka mot reform och grundidéerna, men visade också att de inte vågade ta steget fullt genom att välja John Shadegg.

Många menar att demokraterna kommer fira stora triumfer i valet i höst, men jag börjar bli skeptisk. Visst, republikanerna har inget bra utgångsläge men börjar skickligt formera sig nu. Mot det står...ja vadå? Ett hopp om att republikanerna själva ska förlora valet åt demokraterna?

Inga kommentarer: