2006-02-04

Lagom mycket reform

Utifrån valet av ny majoritetsledare i kongressen så kan man se vilken väg republikanerna väljer inför valet i november. Det fanns tre (seriösa) kandidater att välja mellan, Roy Blunt, John Boehner och John Shadegg. Blunt hade ganska starka kopplingar till den avgående Tom DeLay som nu är hemma i Texas där han försvarar sig mot ett åtal. Han är anklagad för att ha brutit mot kampanjlagar och det som tillslut fällde honom var möjliga kopplingar till den mutande lobbyisten Jack Abramoff. Därmed representerarde Roy Blunt för mycket av status quo och trots favoritskapet så fick han stryk.

Den av de tre som verkligen gick fram på en reformagenda och menade att republikanerna måste återvända till sina kärnidéer med bland annat en begränsad statsmakt var John Shadegg. Men det visade sig att han var ett för starkt avbrott från den nuvarande inriktningen så segrande ur striden gick John Boehner. Han förespråkade också reform, men lite mer lagom sådan. Ett steg i rätt riktning, men en lite mer försiktigt sådant.

Det hela illustreras på ett bra sätt om man tittar på röstningen. I den första omgången mellan de tre vann Blunt med 110 röster mot Boehners 79 och Shadeggs 40. Sen i nästa omgången vann alltså Boehner med siffrorna 122-109, då Shadegg dragit sig ur. De 40 som röstade på Shadegg gick alltså sedan till den näst mest reforistiske kandidaten.

Inga kommentarer: