2006-01-10

Erixon i SVT Debatt

Dick Erixon som jag och R.J. Rummel skrev debattartikel ihop med igår ska ikväll vara med i SVT Debatt och debattera just FN. Kolla på det! Go Dick!

1 kommentar:

magnus sa...

Instämmer! Go Erixon!

Bra argument är att rättigheter är överenskommelser om moral som får betydelse såsom rättigheter endast om de infrias genom någon form av reell sanktion, och jämförelse på det natinoella planet med att samhället med sintt våldsmonopol ingriper mot misshandel är bra.

Detta argument, om misshandel på nationell nivå, är bra och kanske tydligt det man moraliskt vädjade till i exemplet i första avsnittet av TV-serien Commander in Chief, där man visst hade en kvinna som hotades av stening som en orsak att hota med militärt våld. (Något som Erixon på sin blogg säkert korrekt anger som en slags dubbelmoral för vänstern/liberaler i USA som inte vill befria irakiska befolkningen från Saddams grova våld på en hel befolkning (Saddam hade ju enorma köttkvarnar som människor stoppades i, där Michael Moore beskriver Saddamregimen som idyll.))

Ska rättigheter ha någon betydelse på det internationella planet så måste de kunna följas upp genom att de som antagit rättigheterna stoppar brott mot dessa när sådana begås.

Dock kan inte vad som helst av ingrepp tolereras på bekostnad av suveränitet och i den totala passivitetens så att säga andra ände/extrem finns ju en global nationalstat som lägger sig i vad som helst samt kanske har ett slags ohälsosamt naturligt globalt maktmonopol?

Neokonservatismen är nog bra men endast för de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter samt för att stoppa kärnvapen i fel händer. (Annars tror jag att annan politik kommer att integreras mellan länder, men inom ramen för andra frivilliga mellanstatliga processer.)