2006-01-11

Ekman om vad en demokrati är

Daniel Ekman på Subjektiv funderar på vad som är en demokrati, var gränsen ska dras någonstans, med anledning av FN-debatten i TV igår och mitt utbrott här på bloggen.

Dick Erixon har en kort kommentar och citerar ur ett mail något som jag också tänkte igår innan debatten, sen blev jag för arg för att komma ihåg det:

"Ett tecken i tiden är dock att det överhuvudtaget finns en debatt i Sverige om FN:s vara eller icke vara; för några år sedan hade en så politisk inkorrekthet varit totalt otänkbar!"

4 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det verkligen en seriös debatt om FN:s vara eller inte vara i Sverige, menar du?

FN är fullkomligt nödvändigt, trots att rop på FN inte är lösningen på alla världens problem.

Men det finns inga problem som FN idag inte klarar som ett "demokratiernas förbund" skulle kunna lösa bättre.

Vad kan de stater som kvalar in där göra åt svält och fatigdom i världens värsta diktaturer som inte FN klarar?

De stater som är medlemmar av FN är bundna av FN-stadgan, men de som inte skulle kvala in i ett demokratiernas förbund skulle inte heller vara bundna av beslut i demokratiernas förbund. Det är helt enkelt inte något alternativ.

Anonym sa...

Det som ett demokratiernas förbund skulle kunna bidra med är att liksom EU vara en klub dit de vill komma med. Men vill de in så måste de anpassa sig, dvs demokratisera sig.

Se på länderna i östeuropa och turkiet som anstränger sig för att förbättra vilkoren för att komma med in.

Sedan skall naturligtvis inte en mängd diktaturer vara med och bestämma hur demokratier skall göra i diverse frågor.

Anonym sa...

Menar du (anon 2) att t.ex. Kina och Nordkorea skulle vilja gå med i demokratiernas förbund så gärna att de skulle byta sina system till "demokratiska"? Verkar det verkligen sannolikt tycker du?

Grundprincipen för FN är nationellt självbestämmande - det fattas väldigt få för medlemmarna bindande beslut där och när det görs så görs det i enighet. Det finns alltså ingen stat av FNs majoritet av demokratiska stater som behöver följa beslut fattade av diktaturer.

Anonym sa...

Näe, visst kommer inte hardcore diktaturer att ge upp sin verksamhet bara för att de vill vara med, men visst kommer det att påverka stater att införa mer fria val om de ger de andra fördelar. Kanske en tullunion mellan alla demokratier? Nu spånar jag...

Och nej, det finns inga bindande beslut som de inte måste följa. Men med respekt för säkerhetsrådet och generalförsamligen är det svårt at gå till aktion mot ett land om det röstas ner i FN. Visst USA gjorde det i Irakfråga, och där fick vi bort en diktator.

Men visst kan diktaturerna förhindra mer skarpa formuleringar om mänskliga rättigheter, fri press, terrorism med mera, med mera.

Näe, mer makt åt demokratierna och mindre åt diktatuerna!

/anonymous(2)