2005-12-13

Håller med, håller inte med

Jag har inte hunnit scanna hela nätet, men Mauricio Rojas får både med och mothåll, om det finns något ord som kan heta så.

Merit Wager håller med.

Jerzy Sarnecki håller inte med.

DNs ledare håller...på att prata om allt utom själva frågeställningen.

Ali Esbati håller chockerande nog inte med!

4 kommentarer:

Jonas N sa...

Jag ser inte att Mauricio gör så speciellt starka uttalanden. Vad han gör någorlunda grundligt är att falsifiera några av de mest förgrovade förklaringsmodellerna som brukar levereras från vänster.

För att hitta direkta fel i DN-debatt artikeln måste man gå ner till semantiska hårklyverier.

Jag håller inte med att resultaten från BRÅ-rapporten MÅSTE leda till att man studerar sociokulturella orsaker mer i detalj hos de olika grupperna och i deras bakgrund. Men att helt bortse från sådana om man nu skall studera brottslighetens orsaker vore onekligen stolligt.

Mathias Sundin sa...

Det kontroversiella är att ens våga antyda det som Rojas gör.

Jonas N sa...

Du menar att det kontroversiella är att ifrågasätta vänsterns förklaringsmodeller, att allt dåligt i samhället förklaras av att det socialistiska utopia ännu inte är färdigutvecklat? Dvs att de olika problem relaterade till invandringen som finns i svenska samhället är det samhällets brister?

På ett sätt ställer jag iofs upp på det, men inte på bristen på socialism, snarare motsatsen, dvs bristen på näringsverksamhet och dito möjligheter (iaf som en av de viktigaste förklaringarna)

Mauricio berör iofs den komplementära delen av möjliga förklaringar, dvs kulturellt arv och tidigare uppleveleser. Hur stor bidragande del som kan förklaras är kanske intressant, men jag anser att den delen som kan påverkas inom ramen för svensk politik är mycket mer relevant.

Alltså snarare bereda möjligheter till egenförsörjning i Sverige än att mer detaljerat ta reda på (den statistiska) benägenheten till brottsliget baserat på förfinade mätmetoder och mer detaljerad bakgrundsinformation.

Vad skulle man öht taget göra med sådan? Kvotera in asylsökande baserat på deras förväntade kommande brottsbenägenhet och -statistik?

Jag tror inte det!

Anonym sa...

Tydligen så håller inte rapporten heller med Rojas..

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=191

Någon får gärna förklara vart Rojas har fått det där med "kulturella arv" och vad han menar med det. Vilket "kulturellt arv", skulle vara schysst om han kunde specifiera det...