2005-12-06

För få avgår, säger Göran Persson

Göran Persson: "Det är för få som avgår i svensk politik. Jag beklagar att vi har det så i Sverige. Det hänger samman med att vi är så rädda att lyfta fram det personliga ansvaret, men någon i kollektivet, gruppen, rörelsen, styrelsen, måste kliva fram och säga: Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå.”

Detta säger naturligtvis inte Göran Persson nu, utan det skrev han 1997 i sin bok Den som är satt i skuld är inte fri.

Allt detta avslöjar Ekot. Ja, Göran, go ahead!

3 kommentarer:

P1 sa...

Hehe. Alltid lika kul att peka på politikernas dubbelmoral. :)

Anonym sa...

"Det hänger samman med att vi är så rädda att lyfta fram det personliga ansvaret, men någon i kollektivet, gruppen, rörelsen, styrelsen, måste kliva fram och säga: Jag tar personligen ansvaret."

Det här med att en person ur kollektivet träder fram, är det före eller efter att alla företag förstatligats, tillgångarna delats ut till kollektivet och ordet individ fullständigt raderats ur den socialistiska ordboken?

Anonym sa...

Du, liksom Ekot, citerar falskt. Det Persson skriver i sin bok är något helt annat. Läs på! Börja med min blogg, www.opinion2002.nu!