2005-11-25

TT hittar fler demonstranter

Bloggen Frihet & Välfärd har jämfört ett TT-telegram med ett från AP och lustigt nog konstaterat att TT hittat sextusen ytterligare demonstranter och dessutom tolkats deras budskap med anti-Bush. Mycket oväntat!

Inga kommentarer: