2005-11-17

Digital divide

Den stora anledningen som flera länder inom FN förde fram för att få USA att dela med sig av makten över internet är det de kallar digital divide, typ "den digitala klyftan". Och så fort det handlar om klyftor så ska det lösas genom att dom som har mer ska ge till dom som har mindre, aldrig att dom som har mindre själva ska få chansen att skaffa sig mer.

Naturligtvis gällde samma sak här. Genom att USA skulle ge från sig makt så skulle på något sätt de fattiga länderna få större tillgång till internet. Vilket nonsens! Det finns inget, absolut inget i form av regler eller lagar från USAs sida som hindrar fattiga länder från att "bli uppkopplade". Däremot så hindrar makthavarna i dessa länder detta, det är allt från diktatorer till mer eller mindre auktoritära typer och det är bristen på ekonomisk liberalism. Marknadsekonomi, kapitalism, att kunna starta företag, att kunna exportera och importera. Där är både USA och EU medskyldiga genom sina tullmurar och subventioner, men trots det om dessa fattiga länder blev friare och öppnade sina ekonomier så skulle människor få bättre ekonomi och bättre levnadsstandard och inget skulle då hindra dem från att koppla upp sig.

Inga kommentarer: