2005-10-22

Skattens påverkan

Konjunkturinstitutet visar i en intressant rapport kopplingen mellan skattetrycket och BNP-ökning per arbetad timme (här). Jag citerar från Danne Nordlings blogg:

"När marginalskatterna började stiga vid slutet av 1960-talet började också BNP-ökningen per arbetad timme att sjunka. Den verkliga utförsbacken kom med 1971 års skattereform som höjde marginalskatterna kraftigt."

"När sedan den stora skattereformen vidtogs 1990-91 kan man se att effektiviteten ökade."

Inga kommentarer: