2005-09-09

Spara 22 miljarder

Skattebetalarnas förening har gjort en undersökning där de kommer fram till att ca 22 miljarder skulle kunna sparas på det statliga myndigheterna, bl a genom att lägga ner 99 stycken. Totalt kostar myndigheterna 125 miljarder kr om året. Intressant är också de frågor de ställt till svenska folket:

• Tre fjärdedelar av svenska folket tycker att det idag finns för många statliga myndigheter i Sverige.
• De statliga myndigheterna kostar skattebetalarna 125 miljarder kronor per år och på frågan om de tror att dessa pengar används på ett effektivt sätt svarar hela 87 procent av svenskarna nej.
• Tre av fyra svenskar tror att statliga myndigheter är mindre effektiva än privata företag.
• 76 procent av svenskarna säger sig vara positiv till iden om att införa ett tidsbegränsat förordnande för statliga myndigheter.

Framförallt den sista punkten med tidsbegränsat förordnande för myndigheter är en intressant tanke. Säg att myndigheten måste omprövas var åttonde år, ett nytt beslut måste tas. Då måste verksamheten genomlysas och utvärderas. Visst kan det komma att ske slentrianmässigt, men det borde bli bättre än idag.

(Via Captus)

1 kommentar:

Anonym sa...

GP: "Vi har tänkt börja utvärdera alla myndigheter vart åttonde år för att se om de fortfarande fyller sin uppgift eller om de kan avvecklas. Uppdraget kommer att skötas av det nyinrättade Utvärderingsverket. De myndigheter som ska avvecklas kommer att tas över av Avvecklingsmyndigheten. Vidare har jag beslutat att ett särskilt samordningsinstitut ska ansvara för sammanläggningar av myndigheter som Utvärderingsverket anser kan samordnas."

Nån sa att Statsrådskontoret eller nån sån där enhet hade försökt räkna alla myndigheter men misslyckats. Nej, ett minskat antal myndigheter tror jag på först när jag får se det.