2005-09-30

Rummels forskning sammanfattad

Här finns R.J. Rummels forskning sammanfattat på ett sätt som enkelt kan tryckas ut och användas som affisch. Den går igenom vad hans defenition av en demokrati är, hur många demokratier det finns i världen, att demokratier inte krigar mot varandra och en intressant grad som visar att när demokrati i världen ökar, minskar våld och krig. Och så vidare.

Dessutom bemöter han idag på sin blogg den allra vanligaste kritiken av hans forskning och faktainsamling.

Inga kommentarer: