2005-09-29

Rummel och rabalder

Jag vill börja med att be om ursäkt för rubriken, men jag kunde inte låta bli. Texten kommer handla om Rudolph J. Rummel (och han skapar en del rabalder på vänsterkanten).

R.J. Rummel föddes 1932 och bedrev sina universitetsstudier på University of Hawaii där han fortfarande verkar, numera som professor emeritus i statsvetenskap. En stor del av sitt yrkesliv har han ägnat åt forskning om frihet och demokrati. Arbetet har fått stort genomslag, bl a var han en av finalisterna till Nobels fredspris 1996, men borde få större. Det är nämligen otroligt viktiga saker han har kommit fram till i sin forskning. Saker som vi måste lära oss när vi försöker skapa en bättre värld.

Huvuddragen i hans forskning visar att demokratier aldrig krigar mot varandra, att demokratier är mindre våldsbenägna mot andra länder och mot sina egna invånare än diktaturer och att svältkatastrofer aldrig inträffar i demokratier.

En stor del av hans forskning är fokuserad på folkmord, och han har där infört en ny term, democide, vilket är mord på en person av en regim, vilket inkluderar genocide (folkmord), politicide (politisk mord) och massmord.

Under 1900-talet har cirka 170 miljoner människor dödats av regeringar på olika sätt. Då är inte krig inräknat, där ca 38 miljoner har dött. Värsta mördarregimerna är Sovjetunionen (62 milj dödade), kommunist-Kina (35 milj) och Nazi-Tyskland (21 milj). Värsta mördarna är Josef Stalin (42 milj), Mao Tse-tung (38 milj) och Adolf Hitler (21 milj).

Precis som när det gäller bekämpning av fattigdom eller miljöproblem så måste vi lära oss vad det är som funkar. Rummels forskning har lärt oss att frihet i form av yttrandrefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter gör länder mindre benägna till våld. Liberala demokratier är inte perfekta, men det är många resor bättre än diktaturer. Rummel har också belagt att ju mer koncentrerad makten är, desto större är risken för våld och democide. Makt dödar och absolut makt dödar absolut, skriver han.

R.J. Rummel introducerades i Sverige av Per Ahlmark i hans bok Det öppna såret. Idag har Rummel tagit till sig de nya sätten att sprida information så förutom hans stora produktion av böcker där Death by Government kanske är den viktigaste, så finns han på nätet där han är mycket aktiv. Bloggen Democratic Peace uppdateras dagligen och jag rekommenderar att ni gör det till en vana att läsa den. Mer information om professor Rummel finns på hans hemsida: http://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html

Inga kommentarer: