2005-09-20

Adolf Hedin, 1834-1905

Idag är det 100 år sedan liberalen och demokraten Adolf Hedin avled. Jag ska erkänna att jag för några dagar sedan inte visste mer om honom än att ett portträtt av honom hänger i fp-lokalen. Så läste jag en artikel om honom i partitidningen och till min häpnad visar det sig att han växte upp i Boo i södra Närke och en av hans förebilder var en prost från grannsocken Svennevad. Jag växte upp i Svennevad och bodde sedan ett kort tag just i Boo. Ibland blir man förbluffad över sin egen historielöshet, speciellt i sitt närområde.

Hedin satt en lång tid i riksdagen och kallas för socialförsäkringens fader. 1884 lämnade han in en motion om utredning av olycksfalls- och ålderdomsförsäkring för arbetare. Den var den första någonsin i sitt slag och ledde senare till den första sociallagen fem år senare.

Hedin var en frifräsare som hade svårt att samarbeta, men han fick mycket utträttat vilket underlättades av att han inte hade en familj. Tålamod var inte hans starka sida, en av hans biografer skrev att tålamod "var en egenskap som han i mycket ringa mått begåvats med".

Den svenska riksdagen idag saknar profiler som Hedin. Partisystemet av idag har trängt bort den typen av människor. Jag önskar att de fick komma tillbaka och röra om lite i grytan.

Mer om Adolf Hedin.

Inga kommentarer: