2005-08-25

LO vill ha sänkt skatt och fler privata jobb

T o m LO-ekonomerna är kritiska till regeringens nya jobbplaner. Det är för mycket jobb i offentlig sektor, troligen för att det ger snabbast resultat i statistiken menar de. Istället förespråkar de sänkt skatt för att skapa fler jobb i det privata näringslivet. Dags att byta sida?

Inga kommentarer: