2005-08-17

LO sura på fp

Så här står det i ett pressmeddelande från LO inför folkpartiets landsmöte som börjar imorgon:

"050817

Folkpartiets attack mot alla arbetande i Sverige

På torsdag inleds folkpartiets landsmöte. Inför mötet finns en lång rad förslag som riktar sig mot dom anställda i Sverige. Samtliga förslag ökar arbetsgivarens makt och försvagar den enskilde på arbetsmarknaden.

- Folkpartiets förlag vittnar om en djup okunnighet om hur Svensk arbetsmarknad fungerar och om maktförhållanden på densamma. Blir förslagen verklighet så ökar rättslösheten och otryggheten i arbetslivet. Det ger instabilitet på arbetsmarknaden, sjunkande efterfrågan och färre jobb, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

Några av förslagen är:

- Utöka undantaget i LAS för två personer till att gälla alla företag och inte enbart de små.
- Fördubbla provanställningstiden till 12 månader.
- Tillåt visstidsanställning i två år.
- Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet ersätts i vissa fall med informationsskyldighet.
- Fackets tolkningsföreträde avskaffas - arbetsgivarens ståndpunkt ska gälla tills AD avgjort frågan.
- Försvaga de fackliga stridsåtgärderna genom krav på proportionalitet. Åtgärder mot enmans och familjeföretag ska förbjudas.
- A-kassan ska trappas ner vi långvarig arbetslöshet och egenavgifterna ska höjas.

- Förslagen är ett rent frieri till småföretagarna, men den inte minst allvarliga konsekvensen blir att oseriösa företag utan kollektivavtal och med låga löner kommer att ges möjlighet att konkurrera ut seriösa företagare. Den grupp på arbetsmarknaden som drabbas värst är dessutom kvinnor. Deras otrygga anställningar kommer att öka markant och sätta dem
i en ännu svårare situation när det gäller valet mellan arbete och barn. Kan det verkligen vara ett mål för folkpartiet, undrar Olausson."

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommentar här.