2005-08-03

Dagens citat

Från SSU-kongressen via DN:

"Vi vill ha en total samhällsomdaning, säger Kristin Linderoth som själv kallar sig marxist och bär en röd stjärna på sin jacka."

Inga kommentarer: