2005-08-17

100 miljarder för 400 000 bostäder

Vänsterpartiet har stora planer. De vill använda 100 miljarder av AP-fondernas pengar för att bygga 400 000 bostäder. En stilla undran. Vore det inte bättre med en bostadsmarknad där företag byggde bostäder om det fanns en efterfrågan?

Idag finns det efterfrågan, men för lite byggs och istället vill vänsterpartiet bestämma att under 10 år kommer det behövas 400 000 nya bostäder. Vad vet dom om det? För övrigt verkar det vara inne med 10-årsplaner numera.

1 kommentar:

AndersML sa...

100 000 000 000kr till byggande. De jobben kan komma väl till pass. Undrar vad Glesbygdsverket har att säga.