2005-06-07

Gör inte som Blair

Om man tycker att processen med EU-konstitutionen ska fortsätta så verkar man vara någon slags anti-demokrat. Så här skriver Lena Mellin som uppmanar Göran Persson att göra som Tony Blair, alltså stoppa processen:

"Utan folklig förankring finns inte EU. Utan folklig förankring finns inte demokrati."

Men alltså. Utgår alla från att nuvarande konstitution aldrig ska omförhandlas, eller att det aldrig ska läggas ett nytt förslag hur EU ska styras? I så fall kan jag förstå att det är helt onödigt att fortsätta ratificeringsprocessen.

Men jag utgår från att det någon gång kommer ett nytt förslag och då måste alla länder ha sagt sitt, annars är det ju fransmännen och holländarnas nej som det nya förslaget ska anpassas efter.

(Jag menar alltså inte att konstitutionen på något sätt ska drivas igenom ändå.)

4 kommentarer:

Mathias Sundin sa...

Att efter det ska omförhandlas/göras om så bör man veta vad alla länder tycker, annars görs det om utifrån ett par länder bara.

Jonas Wiberg sa...

Men hur ska du veta vad som ogillas i förslaget av folket? En folkomröstning ger ingen uppfattning om vad folk inte gillade i förslaget, det säger inte ens om det var förslaget folket inte gillade eller om det var politikerna.

Robert Nordman sa...

I samband med folkomröstningar, med mera, görs ju ett antal opinionsundersökningar, hålls ett antal debatter, och så vidare.
Om man går in i ratificeringen i syfte att i första hand få fram tyckanden om de olika delarna av förslaget så torde bilden klarna om vad folket tycker är bra och dåligt med fördraget.

Mathias Sundin sa...

Det blir ingen glasklar bild av vad folk tycker, men det säger om de majoriteten är positiva eller negativa.

Och som Robert skriver så ger det också en möjlighet till analys och granskning av den debatt som pågått i landet under valrörelsen.

Inte glasklart, men bra mycket bättre än om ingen debatt förs.