2005-06-29

Bra kompromissförslag

Kd kommer idag med ett kompromissförslag på DN Debatt angående energipolitiken. Centern är ju inte tydliga kärnkraftsmotståndare nu, men vill inte som fp bygga ut. Men kds förslag borde alla kunna acceptera.

1. Alliansens partier accepterar att de två stängda reaktorerna i Barsebäck är stängda för tid och evighet.

2. Ingen av de tio befintliga reaktorerna stängs med mindre än att säkerheten eller ekonomin ger skäl för det.

3. Inga nya initiativ med sikte på byggande av nya reaktorer tas av regeringen under den kommande mandatperioden.

4. De effektförstärkningar som kan bli aktuella i det befintliga beståndet av reaktorer välkomnas. Detta under den självklara förutsättningen att det kan ske med upprätthållen säkerhet och att de är ekonomiskt lönsamma.

5. Den så kallade tankeförbudspara­grafen avskaffas. I 6 § kärntekniklagen anges att ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. I ett öppet samhälle ska det inte finnas begränsningar av det slaget.

6. Staten ska fortsatt ha ett starkt engagemang när det gäller energieffektivisering, forskning och utveckling av nya energikällor med målet att öka andelen förnybar energi.

Centern får sitt genom att det inte kommer byggas nya reaktorer under nästa mandatperiod, men samtidigt får företag inkomma med förslag på nya reaktorer och att inga fler reaktorer stängs. En smart och bra mix.

Det som är mest intressant är att se hur de andra partierna reagerar. Rimligtvis måste de vara förvarnade och har troligen redan sagt ja, annars är det klantigt skött. Är de redan med på tåget är det en gåva till kd som får mest medieuppmärksamhet genom att presentera kompromissen på detta sätt.

Inga kommentarer: