2005-06-05

Aj, den sved

"Det är varken bättre eller sämre könsmaktordning inom vänsterpartiet än i resten av samhället."

-Hanna Zetterberg, avhoppad vänsterpartist

Inga kommentarer: