2005-05-22

Mer om systemskifte

Tanken var att jag under helgen skulle skriva lite mer om likheter och skillnader med systemskiftet i Storbritannien som skedde under Maggie Thatchers tid. Men jag känner att jag har lite för dålig koll på vad Thatcher gick till val på.

Hur som helst så håller jag med Robert Nordman som skriver i en kommentar till förra inlägget att en förändring av ett samhälle måste utgå från hur det ser ut idag. Självklart måste man också kunna presentera en riktning som man vill gå i. Sen är det upp till oss alla att delta i debatten om vilken den riktningen ska vara. Jag tror att vi måste vandra samma väg som Storbritannien, mot ett mer marknadsorienterat samhälle. Allt ska inte skötas av företag på en marknad, men väldigt mycket kan skötas av samhället och inte av staten och det offentliga.

Människors makt över sina liv måste öka. Idag är vår demokrati inte så lätt att påverka, då måste maximalt med beslut ligga på varje enskild människa. Men det ska också finnas en grundtrygghet. Den tryggheten behöver dock inte helt och hållet tillhandahållas av det offentliga. Det är just där det stora systemskiftet behövs. Sjukvård och utbildning kan bli en tillväxtfaktor och på köpet mycket bättre.

Vi går en spännande framtid till mötes och ett maktskifte innebär att vi kan få möjlighet att testa våra idéer som vi tror leder till ett bättre samhälle.

Inga kommentarer: