2005-04-21

Toppklass i vården?

Idag skriver kommun- och landstingsförbundet att Sverige placerar sig i topp vad gäller sjukvård. Det är faktiskt inte många som ifrågasätter just själva vården - problemet är att få den.

Patienterna ägnar sin tid framförallt åt att stå i kö. I en studie från just landstingsförbundet är den genomsnittliga väntetiden från första primärvårdsbesöket till operation (väntan innan första besöket alltså inte medräknat) för höftledsoperation 14 månader, ryggoperation 10 månader och meniskoperation 6 månader. Under tiden var 66% av höftledspatienterna, 85% av ryggpatienterna och 36% av meniskpatienterna sjukskrivna.

Det kanske mest intressanta är att de flesta kötiderna inte ökar. De är konstanta. Det betyder att kötiden beror på systemet, inte att det är dåligt med resurser. Tänk en vanlig matkö. Om det hela tiden ställer sig fler personer längst bak i kön, än vad kassörskan hinner med att hjälpa, så blir kön längre.

Källa: Den sjuka vården

Inga kommentarer: