2005-04-08

Så används dina skattepengar

Kostnaden att flytta ca 3000 statliga jobb till andra delar av landet (som kompensation för förlorade försvarsjobb) kostar över 1 mkr per jobb. Lägg där till att de flesta (ca 90%) som idag jobbar i dessa myndigheter inte tänker flytta, massvis med kompetens förloras och troligen kommer en del att hamna i arbetslöshet.

Känns som de pengarna kunde använts bättre.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Själva idén att flytta på de statliga verken måste ändå vara att de flesta ska säga upp sig. Hur kan du annars minska arbetslösheten på orten dit myndigheten flyttas.
Om alla följde med skulle inte orten tjäna på detta, meningslöst med andra ord. De som jobbar idag på verken får väl ansluta sig till den stora skaran arbetslösa till den dag Stockholm blivit så pass utarmat att vi kan ansöka om utjämningsbidrag samt att statliga verk flyttar tillbaka för att kompensera.

Mathias Sundin sa...

Tror inte direkt det kan vara idén att de som blivit arbetslösa kan få jobb i de statliga myndigheterna. En del möjligen. Få officerare får väl jobb på riksantikvarieämbetet tex.

Det är nog för att dessa städer ska få intänkter från jobben, i form av skatter. En del kanske kan anställas lokalt, och andra flyttar från andra delar av landet.

Anonym sa...

Jag menar att två saker kan skymtas bakom besluten att flytta olika statliga myndigheter till nya orter.

1. Dels, att verksamheten anses vara flyttbar och med en (förväntad/förhoppad?) personalomsättning av mellan 70-90% av styrkan i samband med detta. Det innebär att själva verksamheten måste vara fullständigt ovidkommande för myndighetens existens. Man kan då fråga sig varför skall den överhuvdutaget finnas om regeringen anser att man kan både byta ut nästan all personal, alla kontakter, allt ackumulerat kunnande, och dessutom all annan infrastruktur utan några som helst positiva skönjbara effekter i verksamheten. Tom regeringen måste ju anse att dessa myndigheter är fullständigt överflödiga.

2. Den andra saken som kommer fram är den extrema cynismen vad gäller taktiserandet kring förväntade röster nästa år. Att flytten sker dit där förband har lagts ned är ju iaf en officiell förklaring. Att det saknas normal näringsverksamhet och arbetsplatser både där och på annt håll börjar ju gå upp för fler och fler. Likaså att sossarna inte har någon idé om hur där skall bli fler (riktiga) arbetsgivare/platser i landet. Men det kanske går att dölja på några strategiska orter över ett val till. Sossarna verkar ju ha samma instsällning till försvaret som till sagda myndigheter (dvs verksamheten är helt underordnad politiken, tex regionaldito). Men dessutom är det i försvaret nog fler anställda med borgerliga värderingar, och då är ju förlusten inte lika stor om det minskas där. Jag tror dessvärre att samma sak gäller de nya myndigheterna. I Stockholm är nog en större andel av de anställda icke-sossar. Det är sannolikt också dessa som snarare inte flyttar med. Deras begivenhet är ju då inget minus i sossarnas ekvation, kanske tom ett plus.

Båda punkterna ovan indikerar iaf att sossarna enbart (!) ser statsförvaltningen med dess myndigheter som ett maktpolitiskt redskap. Kostnader och verksamheter är i sammanhanget fullständigt ovidkommande (för regeringen alltså). Däremot är sifferfriserande i olika sammanhang, samt rösttaktiskt schackrande nästan överdrivet genomskinliga och uppenbara.

(Och jag tror inte att de beslutande är så korkade att de inte klarar av simplaste logisk argumentation. Det är nog deras kritiker som är dom 'blåsta' som argumenterar mot dumargumenten snarare än mot dem som genomför stolleriet)