2005-04-30

Moderat omsvängning är riskfri

I posten nedan tar jag upp riskerna med hur moderaterna sågar sin egna gamla politik, men i grunden är omsvängningen riskfri.

I SCBs valundersökningar frågar de människor var de skulle placera in partierna på en skala 1-100, där 0 är mest vänster och 100 mest höger. Väljarna placerar moderaterna på 88 i de tre senaste valen. Däremot placerar sig moderatväljarna på 74-75. De som röstar på moderaterna anser sig alltså vara mer vänster än partiet.

När moderaterna då gör en vänstersväng så betyder det att de allra flesta som röstat på moderaterna känner sig mer hemma, samtidigt som det kan locka nya väljargrupper längre inåt vänster.

I det ljuset är en moderat omsvängning inte ett dugg konstig, snarare är det märkligt att den inte kommit tidigare.

5 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Nja, så värst märkligt är det inte att den inte kommit tidigare. Lite av samma scenario som samtliga partier någon gång lidit av: Man blir så förälskad i sin retorik att man missar att verkligheten förändras.
Det är ju verkligen vad (s) nu sitter fast i, exempelvis. (C) gick igenom en sådan period under 90-talet, och (fp) i stor grad strax innan.

Mathias Sundin sa...

Vilka delar håller du med om och inte?

Mathias Sundin sa...

I den nya politiken menar jag.

Robert Nordman sa...

Det mesta i det nya gillar jag - delar av det gamla gillar jag inte. Så det blir lite fel fråga :)

Mathias Sundin sa...

Då kan vi fastställa att SCBs siffror stämmer, m-väljarna är till vänster om partiet =)