2005-03-24

Borgerlig allians på LiU

Liberala studenter på Linköpings universitet är otroligt framgångsrika, de blev bl a nyligen utsedda till årets studentförening. Nu har de äntligen ett samarbete med övriga borgerliga studentförbund för att förbättra studentkåren StuFF.

De vill bland annat skära ner på kårens verksamhet och därmed kunna sänka kåravgiften, förmodar jag, och aktivt jobba för att få bort kårobligatoriet.

Det är bra men jag tycker de borde vara mer radikala. Gå till val och lova en sänkning av kåravgiften till en (1) krona och jobba ideellt i kårarbetet, som naturligtvis blir mer begränsat än när kåren har sju-åtta anställda.

Inga kommentarer: