2005-02-23

Vinst är bra

Kritiken mot att företag ger utdelning till aktieägarna fortsätter. Tidigare har Niklas Lundblad reagerat och nu är det Henrik Alexandersson som listar fem skäl varför vinst och aktieutdelning är bra.

Inga kommentarer: