2005-02-02

Precis vad de önskade sig

Moderaternas utspel där de går LO till mötes, iallafall retoriskt, har fungerat ypperligt. Lena Mellin skriver i Aftonbladet om Sveriges nya arbetarparti, Hans Karlsson (s) kommer med ett mycket märkligt angrepp, LO försöker också vrida på det så de kan fortsätta kritisera och DN skriver en analys av det nya läget, där partierna går åt vänster.

Men PJ på Svenska Dagbladet fattar ingenting, påstår han.

Inga kommentarer: