2005-02-08

Höjda skatter är inte ett alternativ

Håkan Jacobsson kommenterar mitt inlägg om ett ödesval 2006, men han riktar in sig på de två alternativen jag ställer upp. Alternativ ett är att höja skattetrycket och alternativ att göra om systemet. Så här avslutar Håkan:

"Alternativ ett löser alltså inte problemet - det förvärrar det. Ju tidigare Mathias och hans partikamrater inser det, desto bättre."

Har Håkan rätt? Ja, och det trodde jag framgick av mitt inlägg att jag tycker det är en katastrof om vi väljer vägen med högre skatter. Just därför att som Håkan skriver att om skatterna höjs så får staten in mer pengar - på kort sikt, men kakan minskar på lång sikt och då måste skatterna höjas igen för att få in mer pengar - återigen på kort sikt. På lång sikt är det en fullständig katastrof. Därför är alternativ ett, med höjda skatter, inte ett alternativ i verkligheten. Men på kort sikt kan det se ut som problemet fixas, och det kan göra att Göran Persson blir omvald.

Går vi vidare även bara en liten bit på denna väg, så blir det svårare och smärtsammare att göra om systemet.

Hur gör vi då om systemet? Ja, det är naturligtvis inte det enklaste att svara lite kort på, men i grunden måste vi göra om områden som idag mest kostar pengar, till att bli områden som bidrar till tillväxten. Sjukvården är kanske det bästa exemplet.

I rika länder spenderar vi mycket pengar på välfärd, när andra länder närmar sig vår nivå vill de också kunna köpa välfärd. Då bör vi finnas där och sälja det.

2 kommentarer:

Håkan sa...

Jo, jag förstod att du inte förespråkade ett ökat skattetryck. Däremot pläderar ditt parti (knappast ditt fel, men ändå) "bara" för skattestopp - det har vi diskuterat förut.

Min poäng var bara att det finns en fara redan att formulera sig som du gör, att det finns "två vägar ur knipan". Det gör det ju inte. Eller snarare, det finns många vägar ut ur knipan (jag förespråkar inte någon enda vägens politik), jag menar bara att av de två alternativ du tar upp är det ena faktiskt inget alternativ.

Blev det rörigt det där ... ;-)

Mathias Sundin sa...

Närå, glasklart =)