2005-01-26

Avpolitisera

Jag läste igenom kristdemokraternas inlägg på DN Debatt idag om politiseringen av högskolor och universitet. De börjar med en uppräkning över hur stor vänsterns majoritet är i styrelserna. 60 procent av posterna besitts av sossar trots att de aldrig haft sådana siffror i valen.

Min reaktioner så här långt var att det är väldigt illa att det är vänsterstyre och jag reagerade mest över att fackförbunden med LO i spetsen har ett tiotal styrelseposter. Bisarrt! Hur många platser har Svenskt Näringsliv kan man undra. Men reaktionen var också en undran var kd ville komma, vill de bara utjämna mellan blocken. Borde inte det politiska styret helt bort från universitet och forskning?

Och mycket riktigt, till kds heder, så kom just den slutklämmen. De vill helt ha bort politikerstyret:

"Vi menar att en politisering skulle varit till skada, också om rollerna var omvända..." och en borgerlig regering skapat en övervikt åt andra hållet.

"Kristdemokraterna föreslår mot den bakgrunden att vi inför självförvaltande högskolor med styrelser som består av lika delar lärare, studenter och allmänföreträdare."

Lysande kd!

Dessutom är det en väldigt bra förändring att göra under en borgerlig regering, för vill sossarna återinföra politikerstyret (när de tar tillbaka makten år 2078), vilket de har full rätt att göra, så måste de också komma med argument varför det ska vara så. Den som vill bevara det som är nu behöver sällan argumentera för det, bara den som vill förändra.

Inga kommentarer: