2004-12-15

Lönedumpning

Pierre på obunden.se hävdar att de svarat på mina frågor, men det har de faktiskt inte.

Nu fortsätter Chadie att skriva om Byggnads konflikt med det lettiska företaget:

"Du får sparken - vi importerar arbetare som tar halva din lön.
Vad skulle du säga om du plötsligt fick detta besked?"

Jag skulle skitförbannad och svära och jag skulle bli tvungen att försöka hitta ett annat jobb och förmodligen på sikt omskola mig till ett annat yrke. Jag skulle inte gilla det och det tror jag inte någon gör som får kicken.

Om vi låtsas att jag är spinnerska på typ 1700-talet, som jobbade hemifrån, så får jag beskedet att jag får sparken och blir ersatt av en maskin som någon typ kommit på, som spinner snabbare, billigare och bättre än jag - vad skulle jag säga då?

Jag skulle bli lika förbannad som i det tidigare fallet och om jag vore lagd åt det hållet så skulle jag kanske tom försöka förstöra maskinen, eller i alla fall våldsamt protestera mot den.

Så gjorde många människor när Spinning Jenny uppfanns.

Teknisk utveckling gör att människor blir arbetslösa, men vi vet att i andra änden skapas nya jobb tackvare ökade ekonomiska resurser och därmed nya behov. Och så fortsätter det.

Om vi låter lettiska arbetare bygga saker i Sverige så kommer en del svenska byggarbetare bli utan jobb. Men det kommer också leda till att vi får hus byggda för mindre pengar. Dessa pengar kan användas till annat och så skapas jobb i andra änden.

Dessutom är det väldigt bra för letterna som tjänar minst dubbelt så mycket som de gör i Lettland. De kan få ett bättre liv, bygga upp sitt land, komma upp till vår standard och börja köpa prylar och tjänster från Sverige.

Det gör inte att byggarbetaren som får kicken blir gladare. Men det är viktigt att vi faktiskt ser hela den stora bilden och inte låser fast oss vid ett särintresse, oavsett vem de representerar.

6 kommentarer:

Mikke sa...

I think the question is a very interesting one. I'm not sure it's that simple and straightforward, primarily due to the the slow reaction of the labor market in a small country like Sweden. Let's take USA as an example where this seems to work. Every year a lot of mexicans cross the border to work on the orange crop and other extremely low paying seasonal jobs. These jobs are usually jobs that no US citizen wants. It works because in the total picture of things the amount of mexicans coming into US is still small in proportion to the total working population of the country. There has been problems though, when the amount of mexicans coming in to harvest the crop has not been enough to meet the need. Then there's no domestic workers either.
I think a too flexible approach could pose a problem if the amount of workers that would enter a country on a seasonal aspect or for specific projects was a significant percentage of the working population. I don't know what that percentage would be, but it's probably in the 20% range, maybe even lower than that. It could completely throw off the society and cause havoc. If those labor resources where very temporary, it would be extremely hard to plan for how much supply you would need of domestic labor within that specific area. There's no guarantee either that the same amount of resources would be available next year, and you would have the "mexican orange crop" situation.

There is some resemblance to this in the whole discussion around outsourcing. In the outsourcing case, labor in other countries are performing specific tasks in the production chain. The product could originate in Sweden, and then be tranferred back to Sweden at the end of the chain. Call Centers is a good example.

Why does the outsourcing model work, but not the "insourcing" you are talking about? Well several reasons, I can think of two:

a. The difficulty in forecasting and stabilizing the volume would be one.

b. In outsourcing, companies usually have 2-3 alternative sources. That might be harder to achieve the other way.

There's probably others.

But I guess the folks at obunden.se aren't so concerned about the insourcing model working, they are more looking to protect the construction workers in Sweden. In that case they should be equally concerned about the outsourced services, which has proven to be a financially healthy solution for the businesses.

Anonym sa...

"Vi träffar ofta sociala rörelser från Sydländer, de säger till oss att det viktigaste vi kan göra för dem är att bevara de rättigheter vi har uppnått, och verka för att motsvarande regler sprids till fler länder. Fackligt arbete är grunden till den välfärd vi har i Sverige – det var genom fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i samverkan som rösträtt, sociala rättigheter och stabil arbetsmarknad uppnåddes i vårt land och många andra. När ekonomin idag blir allt mer global är det viktigt att också de sociala rättigheterna, inklusive rätten att arbeta fackligt och sluta kollektivavtal, blir globala. ¶

Som del av den globala rättviserörelsen är vårt mål att riva murar och gränser - inte skapa nya genom fördjupade klyftor mellan fattiga och rika. Till skillnad från de som basunerar ut att Byggettan är protektionister vill vi globalisera demokrati, rättvisa, mänskliga och fackliga rättigheter – inte marknadens godtycke eller regelverk skapade för att tillfredsställa transnationella företag och investerare. Det är inte de nedmonterade nationsgränserna som är ett hot mot vår gemensamma välfärd, utan reaktionära arbetsgivare som tror att facket kan bekämpas med metoder som varit omoderna i 100 år."

Så här säger Attac på den här adressen...

http://www.attac.se/index.php?sc=1580

"det var genom fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i samverkan som rösträtt, sociala rättigheter och stabil arbetsmarknad uppnåddes i vårt land"

Stämmer det?

"Som del av den globala rättviserörelsen är vårt mål att riva murar och gränser - inte skapa nya genom fördjupade klyftor mellan fattiga och rika."

Go home, go home!

/svanerik

Mathias Sundin sa...

Mikke: Tack för svaret.

Säkert skulle det skapa en hel del problem om man från år till år inte visste om 20 procent av arbetskraften skulle jobba i landet, om jag har förstått dig rätt.

Jag tror framförallt den här typen av säsongsarbete, eller vad man ska kalla det, kommer ske i den form vi ser i Vaxholm. Ett utländskt företag lägger ett bud i konkurrens med svenska bolag. Om inga utländska bolag försöker få jobbet går det självklart till ett svenskt.

Problemet kan uppstå om det handlar om en enskild arbetare som kommer hit, för en säsongs arbete. Som vi redan har när det kommer tex polacker hit för att plocka bär. Att den typen av arbetskraft skulle ens stiga till några få procent tror jag inte är speciellt troligt.

De flesta jobb i Sverige kräver svenska som språk, vilket är en begränsning.

Att utlänska företag kommer hit med sin arbetskraft och gör arbeten ser jag inte som ett problem. Det var de som gav det bästa anbudet och de som är bäst på något bör göra det. Det ger också parten i Sverige att just välja mellan flera alternativ, som i outsourcing.

Anonym sa...

"Spinning Jenny" jämförelsen är absurd. Svensk fackföreningsrörelse har alltid bejakat rationaliseringar och strukturomvandlingar. Detär således riktigt att tekoindustrin flyttar till länder med lägre löneläge. Det var således riktigt att varvsindustrin slogs ut. Företag som inte kan betala svenska löner får naturligtvis lägga ned eller flytta ut. Men man ska fan inte verka i Serige men betala indiska löner. Vidare verkar nyliberalerna förblindade av sitt hat mot facket. Det finns väldigt få arbeten som inte går att ersätta med välutbildad utländsk arbetskraft. IT-konsulter går att få billiga indiska. Varför inte byta ut dyra svenska läkare mot lika duktiga estniska. det blir ju mycket billigare för landstingen osv osv. Förstår man inte hur ett land utarmas på detta sätt. P-O

Anonym sa...

"Spinning Jenny" jämförelsen är absurd. Svensk fackföreningsrörelse har alltid bejakat rationaliseringar och strukturomvandlingar. Detär således riktigt att tekoindustrin flyttar till länder med lägre löneläge. Det var således riktigt att varvsindustrin slogs ut. Företag som inte kan betala svenska löner får naturligtvis lägga ned eller flytta ut. Men man ska fan inte verka i Serige men betala indiska löner. Vidare verkar nyliberalerna förblindade av sitt hat mot facket. Det finns väldigt få arbeten som inte går att ersätta med välutbildad utländsk arbetskraft. IT-konsulter går att få billiga indiska. Varför inte byta ut dyra svenska läkare mot lika duktiga estniska. det blir ju mycket billigare för landstingen osv osv. Förstår man inte hur ett land utarmas på detta sätt. P-O

Anonym sa...

Det handlar kanske mer om vilken typ av samhälle vi vill leva i idag än att påstå saker som att det på sikt kommer att ge fördelar-liksom med industrialiseringen förr. Det handlar inte om frihet eller öppenhet-tvärtom.Det är att ta flera steg tillbaka vad det gäller rättigheter och tankar kring männsikors värde, dela upp individer i arbetskraft och människor. Synd bara att många är så pass inskränkta, cyniska och egoistiska att de bara tänker i ekonomiska banor idag. Det är inte svårt att förstå liberala tankar, de är väldigt simpla och enkelspåriga, frågan är väl snarare om det är den typen av samhälle man vill uppnå?