2004-12-22

Julklappstips

Jag tror inte speciellt många svenska bokhandlar har den, men ni kan alltid beställa Bob Woodwards Plan of Attack och läsa i mellandagarna.

Är ni intresserad av hur det verkligen gick till när Bush-administrationen planerade invasionen av Irak så är nog det här så nära man kan komma sanningen, utan att själv vara med. Bob Woodward vann Pulitzerpriset efter han grävt fram Watergrateskandalen och fortsatt i samma spår sedan dess. I Plan of Attack har han djupintervjuat 75 personer iblandade i händelserna fram till att kriget inleddes. Bland annat har han suttit över tre timmar med president Bush och ännu längre med försvarsminister Donald Rumsfeld.

Boken visar tydligt hur framförallt vicepresident Dick Cheney var livrädd för att Saddam Hussein skulle förse terrorister med massförstörelsevapen och tryckte på hårt för en invasion, även om det inte fanns några bevis för vapen. Men hans logik går visserligen inte att angripa. Saddam kunde inte tala om var en hel del av vapnen hade tagit vägen, och det fanns månda indicier som pekade på att de fanns kvar. Varför skulle han inte annars bara tala om hur de hade gjort sig av med dem, frågade sig Cheney?

Colin Powell ville gå mycket försiktigare fram, men det verkar som han iallafall till viss del var övertygad om att Saddam hade massförstörelsevapen kvar. Men några hundraprocentiga bevis fanns inte, och frågan president Bush fick ta ställning till var om krig skulle inledas iallafall.

Donald Rumsfeld framstår som en hal ål. Han talar sällan om sin åsikt och fullständigt bombarderar sina underordnade med frågor som de fick reda ut en efter en. Det var han som slimmade insatsen från över en halv miljon soldater till runt tvåhundratusen, mot bla Colin Powells motstånd.

De som tror att president Bush hade bestämt sig långt innan han ens blev president att anfalla Irak, får nog tänka om. Han verkar seriöst ha övervägt alla alternativ men blev också mycket hårt pressad och nästan knuffad i riktning mot kriget av framförallt Dick Cheney.

Det blir också klart att den nationella säkerhetsrådgivare Condolezza Rice står Bush mycket nära. Hon är med på nästan alla möten, och framförallt Colin Powell hade väldigt svårt att få träffa presidenten på egen hand.

Mycket välskriven och intressant bok som troligen ger en bra bild av verkligheten. Bob Woodward tar ingen sida och skriver om både positiva och negativa saker för Bush-administrationen. Intressant för både de som är för och de som är mot kriget i Irak.

Inga kommentarer: