2004-12-21

Freedom in the World 2004

Organisationen Freedom House rankar varje år länder utifrån en mängd olika kriterier som mäter deras grad av frihet. Den stora nyheten för 2004 är att Ryssland nedgraderas från delvis fri till icke fri. Nedgraderingen kommer sig av Putins koncentration av makt, trakasserier av media och politisering av rättsväsendet. Situationen är den värsta i Ryssland sedan Sovjetunionens fall.

Även Vitryssland, vår närmaste diktatur, tog ett steg bakåt under 2004.

Överlag är det dock positivt, 26 länder blev friare mot 11 länder som blev mindre fria.

89 länder med 2,8 miljarder invånare (44 procent av världens befolkning) rankas som fria. 54 länder med 1,2 miljarder invånare (19 %) är delvis fria. 49 länder med 2,4 miljarder invånare (37 %) är inte fria.

Freedom House ser också en svag positiv trend i Mellanöstern och Nordafrika. Inget land fick ändrad status men förbättringar skedde i Jordanien, Qatar, Marocco och Egyptien.

Åtta länder i världen får sämsta betyg både i politiska och mänskliga rättigheter: Burma, Cuba, Lybien, Nordkorea, Saudiarabien, Sudan, Syrien och Turkmenistan.

Hur var det Tove Fraurud, det går inte att kalla Kuba diktatur så där rätt av bara?

Freedom House har också tittat på terrorism. 70 procent av alla terroristattacker mellan 1999 och 2003 utfördes av terrorister från icke fria länder. Endast åtta procent från fria länder.

"This suggests that the expansion of democracy and freedom is an important component in the international effort to rid the world of the terrorist scourge."

Inga kommentarer: