2004-12-13

Ett slag i luften

Idag presenterar Utredningen för kvinnofridsuppdragen sitt resultat på DN Debatt. Den bygger på en feministisk grundsyn och menar att våldet beror på den könsmaktsfördelning som finns i samhället.

Utredningen ger en rejäl känga till regeringen som säger att ministrarna presenterar flera år gamla förslag och i praktiken står handfallna.

De presenterar också en rad förslag:

* En nationell expertgrupp bestående av representanter för myndigheter, forskare och kvinnojourer med ansvar för att upprätta handlingsplaner.
* Specialenheter på varje berörd myndighet.
* Kommunala enheter som ska driva det praktiska arbetet med mäns våld mot kvinnor.
* Ökade resurser till kvinnojourerna som fortfarande är de som drar det tyngsta lasset.
* Ett självständigt forskningscentrum och ett forskningsprogram.
* En undersökning om de samhällsekonomiska konsekvenserna av mäns våld.
* En utredning om mäns våldsansvar.

Några av punkterna låter konstiga, men kanske förklaras bättre i utredningen. Nationella expertgrupper ger jag inte så mycket för, och en utredning om mäns våldsansvar låter konstigt. Är det alla mäns ansvar menar de?

Forskning kan vara bra om de forskar på rätt saker. Förståelsen för de utsatta kvinnorna måste öka, vilka processer de går igenom när de tar sig ifrån dessa män. Många förundras över varför de inte lämnar dem direkt, och kvinnorna själva har ofta svårt att förklara vad det är de går igenom. Tyvärr kan de ofta framstå som rent korkade som stannar kvar, när det egentligen handlar om otroligt starka psykologiska fenomen.

Jag får inte känslan att några större underverk kommer uträttas om utredningens förslag går igenom. Resurserna ökar troligen lite grann, men troligen är det en del lagändringar som behövs och helt enkelt en mer proffsig organisation som fångar upp kvinnor som blir misshandlade.

Faktiskt är det här riktigt illa. Mer resurser kommer tillföras och regeringen kan säga att de gjort något. Men där tar det slut, utan att det just blivit något bättre. Kvinnorna fortsätter bli slagna, men inget mer kommer göras på ett bra tag.

Det låter väl som en definition på ett slag i luften?

Inga kommentarer: