2004-11-03

Okat stod for Bush

Med det okade valdeltagande och det faktum att Bush nu ocksa vinner "the popular vote", det totala antalet roster i landet, gor att hans stod okat ganska rejalt. Ett antal fler miljoner amerikanare stodjer honom nu jamfort med fyra ar sedan. Dessutom ar ju vinsten tydligare aven elektorsmassigt, trots demokraternas kranglande.

Inga kommentarer: