2004-11-27

Helgdag skapar problem

Beslutet att låta nationaldagen bli helgdag och istället ta bort helgdagsstatusen från annandag pingst skapar problem på avtalsfronten. Det blir tydligen något problem med skiften eftersom nationaldagen ibland infaller på en redan ledig dag, och annandag pingst alltid är en måndag.
LO och Svenskt Näringsliv skriver nu ett gemensamt brev till konstitutionsutskottet och begär att ändringen börjar gälla först 2007, då avtalen ska förhandlas om.

Well, jag säger som jag brukar när helgdagar diskuteras: Inför röddagskonto!

Inga kommentarer: